Dzisiaj jest: Sobota, 23-06-2018 Imieniny: Wandy, Zenona

Zwrot podatku akcyzowego

Magdalena Kret , 11 lipca 2017

Wójt Gminy Miedźna przypomina, że od 1 do 31 sierpnia 2017r. przyjmowane będą wnioski na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Roczny limit zwrotu w gospodarstwie rolnym w 2017 roku wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych. Limit oblicza się następująco: 86 l oleju x powierzchnia użytków rolnych w ha x 1,00 zł

Do wniosków należy dołączyć:

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych  o powierzchni powyżej 1 ha.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku  pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego będą realizowane  w miesiącu październiku, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Dodatkowe  informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Miedźna – pokój  nr 1 lub pod numerem telefonu /32/ 211 62 18.

Wnioski można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Miedźna lub z załącznika zamieszczonego poniżej.

 

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO