Dzisiaj jest: Piątek, 22-03-2019 Imieniny: Katarzyny, Boguslawa

Badanie ankietowe dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach

Magdalena Kret , 3 lipca 2017

Główny Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że w dniach od 1 do 20 lipca 2017 r. na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.

Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w II kwartale 2017 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego, posiadającego legitymację wydaną przez właściwy urząd statystyczny. W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, a podstawowe informacje na temat badań ankietowych dostępne są pod adresem www.form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe.

 GUS w Katowicach