Dzisiaj jest: Czwartek, 19-07-2018 Imieniny: Wincentego, Wodzislawa, Marcina

Prestiżowa Europejska Nagroda Obywatelska 2017 dla Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”

Magdalena Kret , 13 czerwca 2017

Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” na swoją siedzibę w Łopusznej,  koło nr 2 działa w Woli, przy Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. Barbara Bandoła, dyrektorka szkoły, jest sekretarzem Stowarzyszenia. Funkcje prezesa od początku pełni brat śp. ks. Tischnera pan Kazimierz Tischner.

Organizacja istnieje od  2002 roku. Zajmuje się tworzeniem środowiska oświatowego integrującego młodzież, nauczycieli i wychowawców wokół spuścizny filozoficznej  ks. prof. Józefa Tischnera i takich wartości jak wolność, dialog, szacunek, tolerancja dla odmienności drugiego człowieka, godność, równość – wywodzących się z podstawowych wartości cywilizacji europejskiej i spójnych z Europejską Kartą Praw Podstawowych.

Organizacja swoją  działalnością obejmuje dzieci i młodzież uczącą się w 38 szkołach różnego typu w Polsce i jednej w Użgorodzie na Ukrainie, podopiecznych Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci, studentów Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie – czyli placówek noszących imię ks. Tischnera oraz inne zaprzyjaźnione szkoły, instytucje i osoby prywatne.  Cele Stowarzyszenia koncentrują się na  prowadzeniu  dialogu społecznego, łączącego pokolenia, środowiska i przedstawicieli różnych grup społecznych i wyznań.

7 czerwca Kapituła Europejskiej Nagrody Wolności w Brukseli postanowiła przyznać Stowarzyszeniu za jego działalność Europejską Nagrodę Wolności 2017. To piękne zwieńczenie pracy jego członków oraz najbardziej zaangażowanych szkół – do nich należy Gimnazjum nr 2 w Woli.

Gimnazjum nr 2 Wola
Europejska Nagroda Obywatelska