Dzisiaj jest: Czwartek, 19-07-2018 Imieniny: Wincentego, Wodzislawa, Marcina

Zaproszenie na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Miedźna

Magdalena Kret , 9 czerwca 2017

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w piątek, 23 czerwca 2017r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Tematem obrad sesji będzie: „Sprawozdanie z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2016 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna”.

Planowany porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie XXXVIII sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Ustalenie porządku obrad XXXVIII sesji
 3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXVII z dnia 30 maja 2017r.
 4. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych
  w Gminie Miedźna
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2016 oraz przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna sprawozdaniu z wykonania z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
 7. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przedłożonego sprawozdania Wójta Gminy z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2016 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna
 8. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miedźna
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania zadań i budżetu Gminy za rok 2016
 10. Omówienie i podjęcie uchwał:
 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski i zapytania
 3. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy