Dzisiaj jest: Sobota, 22-09-2018 Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

Zielona Szkoła

Magdalena Kret , 6 czerwca 2017

W roku szkolnym 2016/2017, jak co roku uzyskano dofinansowanie w wysokości 12 630,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania w zakresie działalności ogólnoprofilaktycznej dla dzieci z klas III szkół podstawowych pt. „Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zielone szkoły”.

W powyższym zadaniu udział wzięła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli. Tegoroczny wyjazd śródroczny jest kolejnym wyjazdem. Tego rodzaju wypoczynek organizowany jest corocznie od wielu lat. W tym roku skorzystało z niego 52 uczniów wypoczywając w okresie od 21.05.2017 r.  do 04.06.2017r. w Dźwirzynie.

W czasie pobytu dzieci na „Zielonej szkole” realizowany był program profilaktyki zdrowotnej. Zajęcia odbywały się najczęściej w plenerze i miały charakter gier, zabaw czy konkursów. Podczas wyjazdu ma miejsce korelacja zabawy z nauką, która odbywa się w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, co ma swoje pozytywne walory poznawcze, rekreacyjne i zdrowotne. Zdobywanie wiedzy opiera się na indywidualnych doświadczeniach ucznia, który obserwując – uczy się. Brak dzwonków międzylekcyjnych pozwala na indywidualne tempo nauki, zgodnie z potrzebami i możliwościami ucznia. Dzieci mają możliwość przełamania lęku związanego z oddaleniem od rodziców, nauczyć się wspólnie mieszkać, pomagać sobie i akceptować się wzajemnie. Pobyt na „Zielonej szkole” daje szansę lepszego poznania uczniów oraz pełniejszego zintegrowania zespołu klasowego.

ZOiW