Dzisiaj jest: Niedziela, 22-07-2018 Imieniny: Marii, Magdaleny

Uroczyste obchody Jubileuszu 160-lecia OSP Góra

Magdalena Kret , 15 maja 2017

Ochotnicze straże pożarne to przede wszystkim ludzie, którzy w nich służą. Codziennie spieszą na każde wezwanie, by nieść pomoc innym. W sobotę, 13 maja w Górze zorganizowano powiatowe obchody dnia strażaka. Połączono je z jubileuszem 160-lecia tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zjawili się druhowie z 26 jednostek, nie tylko z województwa śląskiego, a także delegacja z Austrii.

Są pewne zawody, które narażone są na niebezpieczeństwa. Z pewnością takim jest służba w ochotniczej straży pożarnej. Tak, jak powiedział ksiądz na kazaniu, dawniej praca strażaków polegała przede wszystkim na gaszeniu pożarów. Teraz wyjeżdżamy do wszystkich zdarzeń, też do zdarzeń drogowych. Z okazji tego święta chcę podziękować wszystkim jednostkom za dotychczasową współpracę. Życzę, by nasz patron, św. Florian, stawiał się za nami u Boga – przyznał Szymon Sekta, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Pszczynie.

Strażak-ochotnik to cecha charakteru, i wy o tym dobrze wiecie. Nawet ściągając mundur, każdego dnia pokazujecie, jak można drugiemu pomóc – mówił starosta Paweł Sadza. – Wyrażamy szacunek do Waszej ofiarności. Wszystkim strażakom życzymy zawsze szczęśliwych powrotów z akcji – zauważył Bogdan Taranowski, wójt gminy Miedźna.

Z okazji wyjątkowego jubileuszu jednostki, nie brakowało życzeń i prezentów. Pierwszy zapis o istnieniu OSP w Górze pochodzi z 1857r. Zanotowano wtedy, że tamtejsza straż składała się z 23 druhów do obsługi 120 zagród siedliskowych. Posiadała ręczną sikawkę konną, beczki i wiadra na wodę, drabiny i haki strażackie do gaszenia ognia. Pomieszczenia na sprzęt znajdowały się w budynku szkoły.

Dziś OSP w Górze ma swoją remizę, jednostka liczy 46 druhów czynnych, siedmiu młodocianych, pięć kobiet i pięć druhów honorowych. – Na dzień dzisiejszy OSP Góra może poszczycić się pełnym wyposażeniem bojowym do akcji przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych oraz z zakresu ratownictwa medycznego – mówi druh Jan Beer, prezes OSP Góra.

Uroczystość rozpoczęto od mszy św., po której oddziały i goście w towarzystwie orkiestry dętej „Silenzio” z Woli przemaszerowali na teren przy remizie. Była też okazja do wyróżnień strażaków-ochotników medalami i odznaczeniami. Po części oficjalnej zagrała orkiestra „Silenzio”, odbył się festyn strażacki.

Paweł Komraus/pszczynska.pl