Dzisiaj jest: Czwartek, 17-10-2019 Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Lubisz biegać? Weź udział w zawodach „Leśne bieganie dla zdrowia”

Magdalena Kret , 19 kwietnia 2017

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Woli oraz Nadleśnictwo Kobiór serdecznie zapraszają do udziału w zawodach „Leśne bieganie dla zdrowia”, które odbędą się na trasie leśnej w Woli w sobotę, 20 maja 2017r. o godz. 10.00

Cel imprezy:

Komitet organizacyjny w składzie:

        Ireneusz Mietliński, Sebastian Pyjas, Marcin Domżoł.

Miejsce i termin:

Trasa biegu, marszu i dystans:

 1. długość trasy biegowej dla zawodników rocznika 2000 i starszych – pętla 3 800 m, którą można pokonać jeden raz lub dwa razy, (określenie długości biegu podajemy w zgłoszeniu do zawodów 3 800 m lub 7 600 m),
 2. długość trasy biegowej dla rocznika 2001 i młodszych – pętla 3 800 m
 3. długość marszu Nordic Walking dla wszystkich – pętla 3 800 m

Zabezpieczenie trasy:

 1. Każdy uczestnik zawodów jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Przejście do miejsca startu i trasę biegu zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu organizacyjnego, uczniów, wolontariuszy i ochotniczej straży pożarnej w Woli.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną.
 4. Organizatorzy i osoby zabezpieczające przebieg trasy są oznaczone koszulkami  z dużym napisem na plecach ORGANIZATOR BIEGU.

Zasady uczestnictwa:

 1. W zawodach mogą uczestniczyć amatorzy i osoby zrzeszone w klubach.
 2. Do zawodów zgłaszamy się tylko i wyłącznie elektronicznie.
 3. Zgłoszenia elektroniczne należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy http://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/222
 4. Startowe wpłacane na konto do 15 maja 2017r, do godz. 1400, liczy się data uznania rachunku bankowego GOSiR :
 1. Prawo startu w zawodach mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegach długodystansowych.
 1. Zgłoszenie się do zawodów jest jednocześnie oświadczeniem o biegu na własną odpowiedzialność.
 1. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w zawodach  od rodziców  lub prawnych opiekunów. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika  w biurze zawodów. Rodzic/prawny opiekun pozostaje na starcie/mecie do momentu ukończenia biegu przez dziecko. OŚWIADCZENIE do pobrania na stronie basen.miedzna.pl
 1. Limit miejsc startowych wynosi 200 osób, (łącznie biegaczy i Nordic Walking).

Program zawodów:

 1. Zapisy internetowe przez stronę http://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/222 od 18 kwietnia 2017r. do 15 maja 2017r. do godziny 2000
 2. W dniu startu:

Klasyfikacje i nagrody

 1. Podczas zawodów będą prowadzone następujące klasyfikacje dla kobiet i mężczyzn w biegu i Nordic Walking:

 Uwagi końcowe:

 1. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek na klatce piersiowej.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.
 3. Samochody można parkować przy krytej pływalni w Woli oraz przy kościele Matki Bożej Piekarskiej w Woli (po przeciwnej stronie basenu).
 4. Przebieralnia bez pryszniców będzie na stadionie piłkarskim.
 5. Zgłaszając się na zawody uczestnik OŚWIADCZA : Informuję, że znam regulamin zawodów „Leśne bieganie dla zdrowia” w Woli i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów w zakresie koniecznym do obsługi zawodów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych).
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 7. Dodatkowe pytania prosimy kierować do Ireneusza Mietlińskiego tel. 519 347 291, mail: i.mietlinski@miedzna.pl
Oświadczenie
GOSiR