Dzisiaj jest: Niedziela, 22-09-2019 Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

Projekt badawczy „Odmetanowanie pokładów węgla poprzez stymulację produktywności metanu z pokładów węgla w otworach wiertniczych Gilowice-1 i Gilowice-2H”

Magdalena Kret , 13 kwietnia 2017

W Gilowicach, na terenie gminy Miedźna, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB), prowadzi projekt badawczy pt. „Odmetanowanie pokładów węgla poprzez stymulację produktywności metanu z pokładów węgla w otworach wiertniczych Gilowice-1 i Gilowice-2H”.

Szacuje się, że na terenie całego Górnośląskiego Okręgu Węglowego, który obejmuje Gilowice, w pokładach węgla znajduje się nawet 170 mld m3 metanu. W Gilowicach testowana jest technologia wydobycia metanu metodą odpowierzchniową. Prace rozpoczęły się w 2016 roku. Polegają one na dowiercaniu się od powierzchni ziemi do pokładów węgla, w przypadku których nie została jeszcze rozpoczęta eksploatacja górnicza. Nie jest to typowe złoże gazowe, bo w tym przypadku metan znajduje się w pokładach węgla.

Wyniki projektu posłużą do oceny opłacalności produkcji metanu z węgla otworami wierconymi z powierzchni, a nie jak do tej pory w krajowych kopalniach – metodami podziemnymi.

Podstawowe zalety zastosowanej metody to:

Obecnie projekt jest na etapie testowania wykonanych wcześniej odwiertów. Jednym z elementów prowadzonych prac jest spalanie gazu na flarze. Zarówno lokalizacja flary jak i towarzyszące pracy spalanie gazu na flarze zostało uzgodnione zarówno z Ministerstwem Środowiska, jak i Okręgowym Urzędem Górniczym w Rybniku, który wydał wszelkie, wymagane przepisami prawa zezwolenia.

Zarówno mieszkańcy jak i środowisko mogą czuć się bezpiecznie. Polskie przepisy prawa i wszelkie procedury regulujące prace związane z poszukiwaniami i eksploatacją złóż węglowodorów stanowią bardzo rozbudowany system zabezpieczeń przed niepożądanym wpływem prac na środowisko, a także gwarantują bezpieczeństwo zarówno pracującego personelu, jak i wszystkich ludzi znajdujących się w otoczeniu prowadzonej inwestycji. Niezależnie od tego, Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Wyższy Urząd Górniczy oraz władze samorządowe posiadają instrumenty prawne umożliwiające kontrolę zakładów górniczych, procesu szczelinowania, monitoringu środowiska oraz wpływu inwestycji na gospodarkę wodną.

Konsorcjum PGNiG – PIG-PIB ze swojej strony dokłada wszelkich starań aby wszystkie prace prowadzone były ze szczególną dbałością o stan środowiska oraz bezpieczeństwo ludzi. Przed rozpoczęciem prac terenowych i po ich zakończeniu są wykonywane badania środowiska gruntowo-wodnego terenów. W trakcie prac natomiast wykorzystywane są najnowocześniejsze dostępne technologie, dzięki którym minimalizuje się wpływ na środowisko i dba o bezpieczeństwo.

Prace przy projekcie zostały zaplanowane do końca czerwca br. W zależności od uzyskanych wyników nie wyklucza się natomiast możliwości ich przedłużenia.

PGNiG