Dzisiaj jest: Niedziela, 15-09-2019 Imieniny: Albina, Nikodema, Marii

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Folklorystycznym wraz z Paradą Ludowego Stroju Śląskiego

Magdalena Kret , 10 kwietnia 2017

Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Oświaty i Wychowania zapraszają do udziału w  XXIII Regionalnym Festiwalu Folklorystycznym Dorosłych, XXII Regionalnym Festiwalu Folklorystycznym Dzieci i Młodzieży wraz z IX Paradą Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”, który odbędzie się w sobotę, 27 maja 2017r., na parkingu przy Centrum Kultury w Woli.

Celem Festiwalu wraz z Paradą jest ochrona i podtrzymywanie tradycji śląskiej kultury ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem autentyczności repertuaru śpiewu, muzyki, tańców, obrzędów oraz strojów i rekwizytów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Do udziału organizatorzy zapraszają zespoły ludowe lub grupy niezrzeszone ziemi pszczyńskiej, które mogą wystąpić w kategoriach:

  1. ZESPOŁÓW PIEŚNI I TAŃCA czas trwania programu do 15 minut
  2. ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH czas trwania programu do 15 minut
  3. ZESPOŁY PREZENTUJĄCE OBRZĘDY I ZWYCZAJE czas trwania programu do 25 minut

* ZESPÓŁ MOŻE WYSTĄPIĆ TYLKO W JEDNEJ KATEGORII!

KATEGORIE WIEKOWE:

  1. zespoły przedszkolne
  2. zespoły szkolne
  3. zespoły dorosłych

Jury oceniać będzie:

NAGRODY

Jury Festiwalu, w wyniku oceny przedstawionych programów zespołów, przyzna dyplomy i nagrody finansowe. Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w Festiwalu.

Nagrodę Grand Prix w postaci „Wolanki” otrzyma zespół, który zdobędzie najwyższą ocenę spośród wszystkich zespołów. Od decyzji Jury nie przysługują odwołania.

TERMIN ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie (pocztą) czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia (załącznik do regulaminu) w terminie do 8 maja 2017r. Zgłoszenia zespołów prosimy przesłać na adres Biura Organizacyjnego: Gminny Ośrodek Kultury, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska 110 tel. 32/ 211 83 91, 32/448 92 53  e-mail: gok@gok.miedzna.pl

ZASADY ORGANIZACYJNE

* Zgłoszenie się zespołu lub grupy niezrzeszonej do udziału w Festiwalu – Paradzie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu Festiwalu – Parady, podporządkowania decyzjom organizatorów i Jury, pełnego uczestnictwa w festiwalu oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie (w radio, prasie, telewizji i internecie) przez organizatorów i wskazanych przez organizatorów wydawców materiałów filmowych, fonograficznych i fotograficznych, sporządzonych w trakcie trwania Festiwalu.

* Koszty przejazdu zespołów pokrywa instytucja delegująca.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu!  

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
GOK