Dzisiaj jest: Wtorek, 17-07-2018 Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi

Informacje dotyczące odbioru odpadów zielonych i gruzu

Marek Brol , 9 marca 2017

Informujemy, że na terenie gminy Miedźna obowiązuje bezpłatny odbiór gruzu i odpadów zielonych. Limit w obu przypadkach to 200 kg na nieruchomość danego odpadu w roku. W przypadku przekroczenia limitu odbiór ww. odpadów będzie odpłatny.

 ODPADY ZIELONE – ODBIÓR

Odpady zielone – to odpady komunalne stanowiące części roślin z pielęgnacji m. in. Przydomowych terenów zielonych i ogrodów tj. liście, chwasty, trawa. Odpady zielone są odpadami ulegającymi biodegradacji, czyli rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Nie ma konieczności zakupu brązowego worka na odpady zielone. Odpady zielone mogą być gromadzone w zwykłym worku na śmieci.

Odpady zielone są odbierane od mieszkańców w Mobilnym PSZOKu. Wykaz Mobilnych PSZOK-ów jest dostępny w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi.

GRUZ I ODPADY BUDOWLANE:

Odpady tego typu można zostawić w Mobilnym PSZOK-u lub skontaktować się z  Zakładem Usług Komunalnych. Numer telefonu: /33/ 842 03 99.

 Odpady remontowe, które są odbierane bezpłatnie:

Styropian jest odbierany przy segregacji.

Ondulina, papa i wełna mineralna odbierane są poza systemem. Klient może zgłosić do ZUK Sp. z o. o. zapotrzebowanie na usługę odbioru. Wycena indywidualna w zależności od ilości i rodzaju transportu.