Dzisiaj jest: Poniedziałek, 18-12-2017 Imieniny: Gracjana, Bogusława, Laurencji

Informacja dla użytkowników wieczystych

Magdalena Kret , 2 marca 2017

Uprzejmie przypominamy, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miedźna należy wpłacać bez wezwania na konto: Bank Spółdzielczy Miedźna nr 42 8446 0006 2001 0000 1179 0001 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Miedźna, w terminie do 31 marca każdego roku, przez cały okres trwania użytkowania wieczystego.

W tytule przelewu należy wpisać „opłata za użytkowanie wieczyste”.

Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe.

Użytkownicy wieczyści mogą uzyskać informacje dotyczące wysokości opłaty w biurze Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna lub pod numerem telefonu /32/ 211 61 60 wew. 20