Dzisiaj jest: Sobota, 23-06-2018 Imieniny: Wandy, Zenona

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego

Magdalena Kret , 10 lutego 2017

8 lutego w Urzędzie Miejskim w Pszczynie odbył się konwent włodarzy powiatu pszczyńskiego. Wspólne spotkanie starosty, burmistrza i wójtów z powiatu pszczyńskiego odbywa się średnio raz na kwartał. Jest to przede wszystkim okazja do omówienia aktualnych problemów i wypracowania wspólnych rozwiązań.

Podczas lutowego konwentu potwierdzono realizację prac na drogach przeprowadzanych wspólnie przez powiat i gminy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ustalono także kolejność postępowania w przypadku pozyskiwania środków na realizację zadań drogowych z tzw. „Schetynówek” i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Włodarze dyskutowali też o planach rozwoju komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. – Żeby system komunikacji działał dobrze w całym powiecie, muszą się w to zaangażować wszystkie samorządy. Powiat wspólnie z gminą Suszec i Kobiór od wielu lat realizuje komunikację i to się udaje. Mieszkańcy jeżdżą busami, jest coraz więcej przystanków i chętnych – mówił podczas konwentu starosta Paweł Sadza.

Samorządowcy zapoznali się także z zasadami funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego oraz omówili zmiany w gospodarce odpadami wynikające z rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Obecnie w gminach funkcjonuje podział odpadów segregowanych na „suche” i „mokre”. W wyniku nowego rozporządzenia segregowanie odpadów będzie następować oddzielnie. Resort chce, aby gminy zbierały śmieci od mieszkańców podzielone na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, a także bioodpady.

Pozostałe tematy, o których rozmawiano to m.in. sprawa kopalni Studzienice 1, wyniki kontroli NFZ w pszczyńskim szpitalu, zmiany w oświacie czy tegoroczne dożynki gminno-powiatowe.

Powiat Pszczyna