Dzisiaj jest: Czwartek, 18-10-2018 Imieniny: Juliana, Lukasza

Zaproszenie na obrady XXXIII sesji Rady Gminy Miedźna

Magdalena Kret , 4 stycznia 2017

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XXXIII sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w środę, 11 stycznia 2017r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 11 stycznia 2017r.:

1. Otwarcie XXXIII sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad XXXIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXII z dnia 29 grudnia 2016r.

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Sprawozdania z działalności komisji branżowych za rok 2016:

a) Komisji Rewizyjnej
b) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
c) Komisji Samorządu, Handlu, Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
d) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
e) Komisji Pomocy Społecznej i Zdrowia
f) Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży
g) Komisji Oświaty

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy

7. Omówienie i podjęcie uchwał

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie obrad XXXIII sesji