Dzisiaj jest: Sobota, 24-03-2018 Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny

Zaproszenie na obrady XXXII sesji Rady Gminy Miedźna

Magdalena Kret , 16 grudnia 2016

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XXXII sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w czwartek, 29 grudnia 2016r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Uchwalenie Budżetu Gminy Miedźna na 2017 rok”.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Miedźna:

1. Otwarcie XXXII sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad XXXII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXI z dnia 19 grudnia 2016r.

4. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Przedstawienie projektu budżetu Gminy Miedźna na rok 2017.

7. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów do przedłożonego projektu budżetu gminy na rok 2017.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna.

9. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem.

10. Dyskusja nad projektem budżetu.

11. Omówienie i podjęcie uchwał:

 12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad XXXII sesji.