Dzisiaj jest: Czwartek, 17-10-2019 Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

PGNiG rozpoczęło prace w Gilowicach – prezentacja projektu

Magdalena Kret , 7 września 2016

Konsorcjum, w którego skład wchodzi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, wspólnie realizuje projekt badawczy: „Odmetanowania pokładów węgla poprzez stymulację produktywności metanu z pokładów węgla w otworach wiertniczych Gilowice-1 i Gilowice-2H”.

5 września 2016r. PGNiG wraz z PIG-PIB rozpoczęło realizację kolejnego etapu projektu „Gilowice”, gmina Miedźna. W pierwszej kolejności zostanie wykonana rekonstrukcja otworu horyzontalnego Gilowice-2H, a następnie zabieg stymulacji produktywności metanu w pokładzie węgla 510 poprzez szczelinowanie hydrauliczne tego otworu. W dalszej kolejności będą przeprowadzone testy produkcyjne dopływu metanu z zestawu otworów połączonych Gilowice-1 i Gilowice-2H.

Prace na otworach na zlecenie konsorcjum realizują spółki Exalo Drilling SA oraz Geofizyka Toruń SA. Planowany czas prac wiertniczo-rekonstrukcyjnych to około 2 tygodnie. Następnym etapem będą zabiegi szczelinowania oraz testy. Zakończenie całości prac wraz z udokumentowaniem ich wyników planowane jest na połowę 2017r.

Przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu prac terenowych, zostaną wykonane badania środowiska gruntowo-wodnego terenu obu wiertni. Jest to standard przyjęty przy pracach wiertnicznych, przez Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A.

PGNiG, jako operator prowadzonych prac, wykorzysta swoje doświadczenia z zabiegów stymulacji poprzez hydrauliczne szczelinowanie, wykonywanych w ramach prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w za gazem ziemnym w skałach łupkowych.

Prace badawcze w odwiertach Gilowice-1 i Gilowice-2H zostały zaprojektowane jako poligon doświadczalny mający określić wpływ hydraulicznego szczelinowania otworów horyzontalnych w pokładach węgla GZW na wzrost produktywności metanu oraz rozpoznanie możliwości przeprowadzenia zabiegów szczelinowania pokładów węgla z wykorzystaniem nowoczesnych technik i metod stymulacji.

Przedsięwzięcie to ma duże znaczenie dla górnictwa węglowego, ponieważ uzyskane z projektu doświadczenia mogą stanowić podstawę do rozpoczęcia szerokiego zakresu działań związanych zarówno z przemysłową eksploatacją metanu w obszarach nieobjętych eksploatacją górniczą, jak i z przedeksploatacyjnym odmetanowaniem kopalń, a co za tym idzie – z poprawą rentowności kopalń i bezpieczeństwa pracy. Ponadto przemysłowe wdrożenie wyników projektu może znacząco wpłynąć na obniżenie emisji metanu z szybów kopalń do atmosfery, co ma istotne znaczenie dla redukcji skutków efektu cieplarnianego.

Otwory (Gilowice-1 i Gilowice-2H – odwiercone w okresie 2011–2012r.) zostały przekazane w lipcu 2013r. PIG-PIB do dalszych prac badawczych przez firmę Dart Energy, kończącą działalność w Polsce w ramach koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie metanu z pokładów węgla.

PREZENTACJA – Wykonanie stymulacji produktywności metanu w otworach Gilowice 1 i Gilowice-2h

Państwowy Instytut Geologiczny– Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Górnośląski im. Stanisława Doktorowicza-Hrebnickiego w Sosnowcu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.