Dzisiaj jest: Sobota, 24-03-2018 Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny

X Miedźniański Rodzinny Rajd Rowerowy

Marek Brol , 18 sierpnia 2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników turystyki rowerowej do uczestnictwa w X Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pod patronatem Wójta Gminy Miedźna, który odbędzie się w sobotę, 3 września 2016r., start o godz. 9:15 z parkingu przy krytej pływalni w Woli.

Zgłoszenia wraz z wpisowym w wysokości 16 zł przyjmowane będą w kasie krytej pływalni w Woli od 22 sierpnia 2016r. do 2 września 2016r. w godzinach: poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00, sobota–niedziela 9:00 – 21:00.

Dla osób, które zgłoszą swój udział w dniu rajdu w godzinach 8:00–8:45 wpisowe wynosi 32 zł.

W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników w rajdzie organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.

Informujemy, że lista uczestników X Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego została zamknięta.

REGULAMIN RAJDU

Rajd jest objęty patronatem Wójta Gminy Miedźna

I. Cel imprezy:

II. Organizator:

Współorganizator:

III. Komitet organizacyjny w składzie:

Ireneusz Mietliński, Grażyna Matyszkiewicz, Szymon Stawowy.

IV. Miejsce i termin:

V. Zabezpieczenie trasy:

 1. Trasę X Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu organizacyjnego, wolontariuszy, policji, ochotniczej straży pożarnej.

 2. Organizatorzy i osoby zabezpieczające przebieg trasy są oznaczone koszulkami w odmiennym kolorze dużym napisem na plecach ORGANIZATOR, SERWIS RAJDU.

VI. Zasady uczestnictwa:

 1. W X Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower.

 2. Każdy uczestnik X Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego musi posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem na drogach publicznych.

 3. Dzieci nie posiadające karty rowerowej mogą brać udział w X Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym jedynie pod opieką rodziców lub wyjątkowo innych osób pełnoletnich ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.

 4. Wszystkich uczestników X Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego oraz poleceń organizatorów wyróżniających się koszulkami rajdowymi w odmiennym kolorze z napisem ORGANIZATOR i SERWIS RAJDU.

Ponadto służbami porządkowymi są policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu i Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, strażacy OSP z Gminy Miedźna, Międzyrzecza, Jankowic i Ćwiklic.

 1. Uczestnicy X Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego będą pokonywać trasę w zwartej kolumnie.

 2. Na całej trasie, półmetku a także w czasie zakończenia Rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia i pomoc wszystkim innym współuczestnikom.

 3. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie; uczestnikom nie wolno wyprzedzać pojazdu pilotującego i nie powinni zostawać w tyle za pojazdem zamykającym rajd.

 4. Obowiązkiem każdego uczestnika jest pokonanie całej trasy Rajdu w otrzymanej od organizatora koszulce.

 5. Średnia prędkość pokonywania trasy – około 10 km/h.

VII. Świadczenia organizatorów:

 1. Każdy uczestnik X Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy – włącznie z zatrzymaniem ruchu drogowego na wybranych odcinkach na czas przejazdu Rajdu oraz obecność służby medycznej.

 3. Organizator zapewnia pomoc przy pokonywaniu przeszkód terenowych oraz tempo jazdy dostosowane do możliwości każdego uczestnika.

 4. W momencie zapisu każdy uczestnik otrzyma koszulkę i kupon startowo-konkursowy.

 5. Na “przystanku” każdy uczestnik otrzyma od organizatorów napój, a na mecie gorący posiłek .

 6. Organizator zapewnia pomoc serwisu rowerowego, w wypadku awarii roweru uczestnik rajdu pokrywa koszty części zamiennych a serwis wykonuje usługę bezpłatnie.

VIII. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wraz z wpisowym w wysokości 16 zł. w kasie krytej pływalni w Woli od 22 sierpnia do 02 września 2016r. w godzinach: poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00, sobota – niedziela 9:00 – 21:00.

 2. Dla osób, które zgłoszą swój udział w dniu rajdu w godzinach 8:00 – 8:45 wpisowe wynosi 32 zł..

W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników w rajdzie organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.

 1. Wpisując się na listę uczestnik podaje swój nr PESEL i własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez organizatorów rajdu w zakresie koniecznym do obsługi Rajdu.

 2. Osoby biorące udział w Rajdzie bez zgłoszenia i koszulki, nie są uczestnikami Rajdu.

IX. Przewidywany harmonogram X Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego:

 1. 9.15 – start

 2. 9.15 – 10.59 przejazd I odcinka trasy długości 17,5 km: Kryta Pływalnia w Woli – boisko piłkarskie Ludowego Klubu Sportowego we Frydku

 3. 11.00 – 11.45 przystanek na boisku piłkarskim Ludowego Klubu Sportowego we Frydku.

 1. rozdanie napojów i batonów regeneracyjnych wśród uczestników rajdu,

 2. przekazanie przez ORGANIZATORA przy pomocy nagłośnienia zewnętrznego informacji o dalszym przebiegu rajdu,

 1. 11.46 – 12.56 – przejazd II odcinka trasy długości 11,8 km: boisko piłkarskie Ludowego Klubu Sportowego we Frydku – stadion piłkarski Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” w Woli.

 2. 13.00 – spotkanie uczestników rajdu na mecie – trybuny na stadionie piłkarskim Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” w Woli.

 1. gorący poczęstunek,

 2. konkursy z nagrodami.

 1. około godziny 15.00 – zakończenie rajdu

X. Udziału w konkursach:

1. W konkursach z nagrodami na mecie mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy przestrzegali na trasie postanowień niniejszego regulaminu. W szczególności pozbawione tego prawa będą osoby, które na trasie wyprzedzały wóz prowadzący, powodowały zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników, zaśmiecały trasę rajdu i otoczenie.

2. Na mecie rozstrzygnięte będą konkursy z nagrodami na podstawie numerów pesel:

3. Na mecie wśród uczestników odbędzie się konkurs z nagrodami .

4. W konkursie z nagrodami mogą brać jedynie udział osoby obecne na zakończeniu imprezy.

5. Uczestnik Rajdu może brać udział w konkursie z nagrodami tylko jeden raz.

6. W konkursie o nagrody główne biorą udział ponownie wszyscy obecni uczestnicy Rajdu.

Regulamin X Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.pdf
Plakat X MRRR

Mapa trasy X MRRR