Dzisiaj jest: Czwartek, 19-07-2018 Imieniny: Wincentego, Wodzislawa, Marcina

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie

Magdalena Kret , 5 sierpnia 2016

Z dniem 1.07.2016r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613, z późn. zm.), dotyczące uruchomienia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO), w związku z tym podatnicy, którzy chcą ustanowić pełnomocnika ogólnego, mogą to zrobić wyłącznie w wersji elektronicznej przy wykorzystaniu nowej funkcjonalności Portalu Podatkowego.

Instytucja pełnomocnictwa ogólnego, daje możliwość szerokiego zakresu zastępstwa strony przed organami podatkowymi, włączając w to wszystkie typy procedur podatkowych. Dotychczas praktycznie każde postępowanie wymagało przedkładania kolejnego pełnomocnictwa do akt dla konkretnej sprawy i uiszczenia.z tego tytułu opłaty skarbowej. Pełnomocnictwa ogólne zwolnione są z opłaty skarbowej, w konsekwencji mocodawca nie musi ponosić kosztów z tego tytułu.

Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Nie jest więc istotne, kiedy mocodawca faktycznie udzielił pełnomocnictwa ogólnego lecz podobnie jak przy pełnomocnictwie szczególnym ważne jest kiedy zostanie ono ujawnione. Organy podatkowe bowiem będą mogły honorować to pełnomocnictwo od chwili wpływu do Centralnego Rejestru.

Jednocześnie informujemy, że nie tracą mocy obowiązującej pełnomocnictwa złożone do urzędu przed 01.07.2016r. Podatnicy, którzy będą chcieli ustanowić pełnomocnika ogólnego, zrobią to za pomocą nowej funkcjonalności na Portalu Podatkowym w części zalogowanej (link otwiera okno w innym portalu).

Szczegółowe informacje nt. pełnomocnictw oraz instrukcja ich przesyłania przez portal podatkowy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

US Pszczyna