Dzisiaj jest: Czwartek, 19-07-2018 Imieniny: Wincentego, Wodzislawa, Marcina

Zwrot podatku akcyzowego

Magdalena Kret , 25 lipca 2016

Wójt Gminy Miedźna uprzejmie przypomina, że od 1 do 31 sierpnia 2016r. przyjmowane będą wnioski na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Roczny limit zwrotu w gospodarstwie rolnym w 2016r. wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych.

Limit oblicza się następująco: 86 l oleju x powierzchnia użytków rolnych w ha x 1,00 zł.

Do wniosków należy dołączyć:

– faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie:

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego będą realizowane:

Wnioski można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Miedźna, u sołtysów lub z załącznika zamieszczonego poniżej.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna /księgowość podatkowa/ – pokój  nr 1  lub pod numerem telefonu /32/ 211 62 18.

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO