Dzisiaj jest: Czwartek, 19-07-2018 Imieniny: Wincentego, Wodzislawa, Marcina

Stawiamy na edukację i cyfryzację

Magdalena Kret , 11 lipca 2016

Gmina Miedźna pozyskała dofinansowanie na realizację czterech projektów. Ich łączna wartość to ponad 2,5 mln zł.

Trzy z nich to projekty edukacyjne. Zakładają poprawę oferty edukacyjnej poprzez podniesienie jakości usług edukacyjnych we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miedźna oraz Technikum nr 1 w Woli, a także wyrównanie szans edukacyjnych u 1304 uczniów.

W ramach projektu pn. „Nowy wymiar edukacji” prowadzone będą dodatkowe zajęcia z matematyki, nauki o przyrodzie oraz języka angielskiego, będą też doposażone pracownie szkolne. Projekt pn. „Edukacja – wsparcie i rozwój” przewiduje m.in. organizację zajęć terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym wycieczek), indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć rozwijających z języka angielskiego, matematyki, chemii czy nauki o przyrodzie. Dodatkowo, w Szkole Podstawowej w Górze powstanie „Pracownia dojrzałości szkolnej”, w której kilku nauczycieli, w tym logopeda i pedagog będą przeprowadzali diagnozę dojrzałości szkolnej oraz diagnozę potrzeb i braków uczniów, prowadzą konsultacje i spotkania dla rodziców, poprowadzą zajęcia wspierające i specjalistyczne. Dzięki realizacji projektu pn. „Doświadczam – edukuję” uda się zorganizować m.in. dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, fizyki, chemii, matematyki, informatyki, będą też indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, doposażone będą też pracownie szkolne. Ponadto, w Gimnazjum nr 2 w Woli powstanie Szkolny Inkubator Kariery, Przedsiębiorczości, Kreatywności i Logicznego Myślenia.

Uczestnicy większości zajęć będą brali udział w wycieczkach i wyjazdach edukacyjnych. – W każdej szkole zostaną przeprowadzone zajęcia, których potrzeba realizacji wynikła z przeprowadzonej wcześniej w szkołach diagnozy, dlatego też zaplanowane do realizacji poszczególne formy wsparcia są różne w każdej szkole. Szczegółowe informacje o tym, którzy uczniowie będą mogli wziąć udział w zajęciach, zostaną zawarte w regulaminach rekrutacji.

Zajęcia rozpoczną się w lutym 2017r. Wcześniej szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Łączna wartość tych trzech projektów to 1 mln 517 tys. 726 zł 51 gr, a wartość dofinansowania to 1 mln 365 tys. 953 zł 85 gr. Dofinansowanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny). Wkład własny gminy to 2 tys. 754 zł 38 gr (wkład pieniężny) oraz 149 tys. 18 zł 28 gr (wkład niepieniężny, głównie w formie udostępnienia sal).

Ale to nie wszystko. Dzięki środkom unijnym realizowany będzie też projekt pn. „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Miedźna”. Celem projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line. Wartość projektu to 1 mln 68 tys. 345 zł, dofinansowanie wyniesie 908 tys. 93 zł 25 gr.

Paweł Komraus (Gminne Sprawy)