Dzisiaj jest: Sobota, 20-01-2018 Imieniny: Fabiana, Sebastiana

Relacja z Festiwalu Folklorystycznego i Parady Ludowego Stroju Śląskiego

Magdalena Kret , 23 maja 2016

W piątek, 20 maja br. w Domu Kultury w Woli odbył się zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Oświaty i Wychowania – XXI Regionalny Festiwal Folklorystyczny Dzieci i Młodzieży, XXII Regionalny Festiwal Folklorystyczny Dorosłych, VIII Parada Ludowego Stroju Śląskiego „JAK CIE WIDZÓM, TAK CIE PISZÓM” pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.

Komisja  w składzie:

po obejrzeniu w dniu 20 maja 2016r. występów konkursowych 15 zespołów, oceniając strój, język, rekwizyt, śpiew i taniec, wierność tradycji ludowej regionu pszczyńskiego, ogólny wyraz prezentacji  postanowił przyznać nagrody następującym Zespołom:

Kategoria Przedszkola:

I miejsce  Zespół Wokalno  – Taneczny „Skrzaty” z Przedszkola nr 1 im. Juliana Tuwima w Woli

II  miejsce Zespół „Miedźwianeczki” z Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej

III  miejsce ex aequo Zespół  „Maśloczki” z Przedszkola im. Jana Brzechwy w Górze, Zespół „Cwergi” z Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku, Zespół Pieśni i Tańca „Knefliki” z Przedszkola nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Kategoria Szkoły:

Zespoły Pieśni i Tańca

Nagroda  dla Zespołu Pieśni i Tańca „Frydkowianie” ze Szkoły Podstawowej we Frydku

Zespoły Śpiewacze

Nagroda dla Zespołu Śpiewaczego „Małe Jankowianki” ze Szkoły Podstawowej w Jankowicach

Nagrodę Grand Prix  XXI Regionalnego Festiwalu Dzieci i Młodzieży w postaci Wolanki otrzymuje Zespół Wokalno  – Taneczny „Skrzaty” z Przedszkola nr 1 im. Juliana Tuwima w Woli.

Kategoria Dorośli:

Zespoły Śpiewacze

I miejsce  Zespół Śpiewaczy „Wiślanie”
II miejsce  Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”
III miejsce ex aequo  Zespół Śpiewaczy „Dolanie” oraz Zespół Śpiewaczy „Studzieńczanie”

Zespoły Obrzędowe

I miejsce   Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”
II miejsce  Zespół Śpiewaczy „Górzanie”
wyróżnienie  Zespół Śpiewaczy „Jankowiczanie”

Zespoły Pieśni i Tańca

Nagroda dla Zespołu Pieśni i Tańca „Rudołtowice”

Nagrodę Grand Prix XXII Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Zespołów Dorosłych w postaci Wolanki  otrzymuje:   Zespół Pieśni i Tańca „Rudołtowice”.

W tegorocznej edycji XXI Regionalnego Festiwalu Folklorystycznego Dzieci i Młodzieży XXII Regionalnego Festiwalu Zespołów Dorosłych i VIII Paradzie Ludowego Stroju Śląskiego brało udział 15 zespołów –  7 zespołów dziecięcych i 8 zespołów dorosłych.

Na początku komisja pragnie podkreślić szczególną  wartość dwóch prezentacji  tegorocznego przeglądu: występu Zespołu Śpiewaczego „Radostowianki”,  który przedstawił unikatowy repertuar archaicznych pieśni obrzędowych związanych z oczepinami.  Poziom artystyczny i profesjonalizm wykonawczy tej prezentacji  budzi nasz podziw. Na uwagę zasługuje z podobnych względów Zespół Pieśni i Tańca „Rudołtowice”.

Komisja proponuje utrzymać dotychczasowy kierunek repertuarowy, tj. ukazywanie scenek z dawnego życia wiejskiego, kryją się w nim bowiem liczne walory poznawczo – wychowawcze. Nieocenionym dorobkiem  Festiwalu jest naturalna zachęta do zbierania i gromadzenia pamiątek z przeszłości wzbogacających wiejskie i szkolne  izby regionalne.

W każdej edycji tego Przeglądu jurorów zadziwia nieustająca troska o pielęgnowanie tradycyjnych pieśni, tańców i zwyczajów utrzymujących się w lokalnym nurcie kultury. Krzepiącym zjawiskiem już od wielu lat jest czuwanie nad czystością źródeł repertuarowych.

Zachwycają archaiczne walory stroju ludowego,  zwłaszcza właściwy dobór detali oraz jego adekwatność do prezentowanych scen.

Wielkim dokonaniem festiwalu jest inicjowanie edukacji regionalnej na etapie wychowania przedszkolnego. Proces ten powinien być jednak kontynuowany na dalszych etapach kształcenia, co niestety nie wszędzie funkcjonuje.  Można jedynie przypuszczać, że jedną z  przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak opiekunów merytorycznych.

Wysoki poziom artystyczny festiwalu to już swoista tradycja. Bogactwo treści, znaczeń i symboli ukazuje rdzeń śląskiej kultury – jej etos i oryginalność. Stąd też wypada sądzić, iż festiwal pełni niebywale istotną rolę w ukazywaniu wielobarwnej śląskiej kultury wciąż niestety mało znanej  w kontekście ogólnopolskim. Festiwal to płaszczyzna, na której kształtowana jest lokalna i regionalna  tożsamość górnośląska, poczucie swojskości i odrębności kulturowej.

GOK