Dzisiaj jest: Czwartek, 23-11-2017 Imieniny: Adelii, Klemensa, Felicyty

Pani Helena Malcher z Góry laureatką odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”

Magdalena Kret , 23 maja 2016

Poznaliśmy laureatki odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”. Pięć wyjątkowych kobiet, których osiągnięcia mogą być wzorem do naśladowania zostało uhonorowanych podczas Gali Powiatu Pszczyńskiego w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Klejnot Ziemi Pszczyńskiej przyznawany jest za szczególne osiągnięcia kobietom działającym na rzecz powiatu pszczyńskiego poprzez promowanie postaw aktywnych, społecznych, kulturowych i przedsiębiorczych. To podziękowanie za ich codzienną pracę, która inspiruje i mobilizuje innych. – Dzięki takim działaniom aktywność kobiet jest pokazywana i promowana. Mam nadzieję, że te dobre wzorce, które poznajemy podczas gali będą nam towarzyszyły i będą naśladowane przez kolejne pokolenia – mówiła podczas uroczystości Bernadeta Sojka-Jany, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

W tym roku jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne złożyły 42 wnioski o nominacje do odznaczenia. Laureatki wybrała kapituła w składzie: starosta pszczyński, Paweł Sadza (przewodniczący kapituły), przewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego, Barbara Bandoła, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pszczyńskiego, Agata Tucka-Marek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, Bernadeta Sojka-Jany oraz prezes LGD „Ziemia Pszczyńska”, Sylwia Pająk-Figula. Laureatki wybrano w pięciu kategoriach: Kobieta Biznesu, Kobieta Społeczna, Kobieta Sztuki i Kultury, Kobieta Obyczajów i Tradycji oraz Kobieta Ziemi Pszczyńskiej.

Kobietą Społeczną została Zyta Kapel, współzałożycielka i aktywna członkini Stowarzyszenia Kulturalno – Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowicach. – Proszę nie bać się pracy, nie bać się ludzi, być uśmiechniętym. Ja to wyniosłam z domu rodzinnego, ale bardzo pomogło mi też harcerstwo – mówiła podczas uroczystości Zyta Kapel. – Stoi przed państwem kobieta spełniona, szczęśliwa mama, babcia i nawet teściowa – dodała.

Kobietą Obyczajów i Tradycji została Helena Malcher, wieloletnia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Górze. Wśród mieszkańców znana jako „gminna poetka” i autorka ponad 50. wierszy i piosenek.

Kobietą Sztuki i Kultury kapituła wybrała Janinę Czeczot-Kiedos, inicjatorkę, wieloletnią organizatorkę i opiekunkę kiermaszu twórców ludowych i rzemieślników w ramach Spotkań pod Brzymem oraz założycielkę Ośrodka Terapii Zajęciowej w Sanatorium Dziecięcym w Goczałkowicach-Zdroju.

Tytułem Kobiety Biznesu uhonorowano Barbarę Misiak, która od 1989 prowadzi rodzinną firmę, odnoszącą sukcesy zarówno w kraju, jak i za granicą. – Prawdę mówiąc dla mnie jeszcze większym sukcesem jest to, że wychowałam dwie córki, mam już wnuczki, nigdy nie zaniedbywałam rodziny – mówiła podczas odbierania odznaczenia i podkreślała, że w biznesie najbardziej liczy się rzetelność.

Dr Halina Nocoń, autorka wielu publikacji o ziemi pszczyńskiej oraz propagatorka edukacji regionalnej została Kobietą Ziemi Pszczyńskiej. – Ważne dla mnie jest to, żeby edukacja regionalna stała się powszechnym, systemowym rozwiązaniem we wszystkich szkołach. Zawsze powtarzam, że najważniejsze co możemy dać młodym ludziom to korzenie i skrzydła – podkreślała.

Laureatkom gratulacje składał wicestarosta pszczyński, Krystian Szostak – Klejnoty zdobią osoby, które je noszą. Tutaj mamy inną sytuację, ponieważ klejnoty, w osobach naszych wspaniałych pań, zdobią ziemię pszczyńską. Gratuluję organizatorom – wytrwajcie w tym pomyśle, bo pereł trzeba szukać – podkreślał.

Laureatki otrzymały odznaczenie, którym jest broszka wzorowana na maneli – bransolecie z przełomu XVI i XVII wieku, przedstawiająca dwie splecione dłonie, a pomiędzy nimi serce.

Za oprawę muzyczną podczas uroczystości zadbali: Regionalny Zespół Ludowy „Ćwikliczanie”, duet fortepianowy – Dorota Kuźnik i Julian Solik oraz Chór Towarzystwa Śpiewaczego „LUTNIA” ze Strumienia, nagrodzony przez publiczność owacją na stojąco.

Sylwetki laureatek:

Kobieta Społeczna – Zyta Kapel
Zyta Kapel jest emerytowaną nauczycielką z 40-letnim stażem. Przez wiele lat pracowała jako pedagog oraz dyrektor w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach, równocześnie angażując się w działalność harcerską i propagując idee Związku Harcerstwa Polskiego. Warte wspomnienia jest też jej ogromne zaangażowanie w ustanowienie nagrody im. Karola Miarki „Za wybitny dorobek wzbogacający wartości regionu i kraju”. Z jej inicjatywy powstała także w Pielgrzymowicach nowa szkoła. Czynnie uczestniczyła w życiu środowiska lokalnego pełniąc funkcję radnej gminy Pawłowice oraz sołtysa Pielgrzymowic. Reprezentowała woj. śląskie na krajowej Konferencji „Teraz wieś” w 2005 roku w Warszawie. W tym samym okresie otrzymała Dokument Wpisu do Encyklopedii Osobistość „Who is Who w Polsce”. W latach 2006-2010 aktywnie uczestniczyła w Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego. Zyta Kapel jest współzałożycielką i aktywnym członkiem Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowicach. Aktywnie działa również w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” z Pszczyny. Za długoletnią pracę zawodową i zaangażowanie społeczne uhonorowana została licznymi nagrodami m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi za XX-letnią nienaganną pracę pedagogiczną, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki” czy statuetką Żubra Pszczyńskiego.

Kobieta Obyczajów i Tradycji – Helena Malcher  

Pani Helena to matka 12 dzieci, krzewiąca lokalne obyczaje i tradycje. W roku 1968 rozpoczęła swoją działalność w Kole Gospodyń Wiejskich w Górze, a w 1998 roku została jego przewodniczącą (od 2010 roku pełni funkcję honorowej przewodniczącej). Jest współzałożycielką oraz honorowym członkiem zespołu śpiewaczego Górzanie. To dzięki jej staraniom zespół może się pochwalić pięknymi, autentycznymi strojami śląskimi. Wielokrotnie nagradzana za m.in. współpracę i podejmowanie działań na rzecz środowiska wiejskiego; kultywowanie tradycji śląskich, udział w konkursach regionalnych oraz udział w konkursie Nasze Naturalne Dziedzictwo, gdzie została wyróżniona przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Została także uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Serca Matkom Wsi. Pani Helena dała się także poznać jako „gminna poetka”, znana z prezentowania licznych wierszy i piosenek. Niejednokrotnie wyróżniona na Turniejach Recytatorskich organizowanych przez gminę Miedźna czy Barbórkowych potyczkach „Brzeszczanie kontra sąsiady zza miedzy” organizowanych przez gminę Brzeszcze. Znalazła się wśród 50 mieszkańców powiatu pszczyńskiego o nietypowych zainteresowaniach i ciekawych pasjach, którym poświęcona została publikacja LGD Ziemia Pszczyńska pt. „Perły Ziemi Pszczyńskiej”.

Kobieta Sztuki i Kultury – Janina Czeczot-Kiedos

Janina Czeczot-Kiedos to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jest inicjatorką, wieloletnią organizatorką i opiekunką Kiermaszu Twórców Ludowych i Rzemieślników w ramach Spotkań pod Brzymem. Jest też współorganizatorką dorocznych plenerów plastycznych Uroki Pszczyny. Przez dziewięć lat brała aktywny udział w organizacji Międzynarodowych Plenerów Kowalstwa Tradycyjnego, a przez 11 lat prowadziła Ośrodek Terapii Zajęciowej w Sanatorium Dziecięcym w Goczałkowicach-Zdroju, którego jest założycielką. Janina Czeczot-Kiedos to znakomita artystka, malarka i ceramik wyróżniona w ogólnopolskich konkursach za dzieła o tematyce ziemi pszczyńskiej. Za swoją wieloletnią działalność artystyczną została odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Zasłużony Działacz Kultury, odznaką „Za opiekę nad Zabytkami”.

Kobieta Biznesu – Barbara Misiak

Barbara Misiak od 1989 r. prowadzi rodzinną firmę – Dekor Import Eksport. Dekorowanie, szkicowanie, malowanie to wielka pasja Pani Barbary, stąd pomysł na profil działalności – handel oraz produkcja artykułów dekoracyjnych. Firma odnosi sukcesy zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym (posiada stałych klientów na terenie Unii Europejskiej oraz na Wschodzie). Barbara Misiak posiada własną wzorcownię i magazyny, a w swojej firmie wprowadziła najnowsze rozwiązania techniczne.

Kobieta Ziemi Pszczyńskiej – Halina Nocoń

Halina Nocoń od lat uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym ziemi pszczyńskiej. Świadczy o tym dorobek naukowy, liczne publikacje, wykłady oraz inicjowanie i czynne uczestnictwo w komisjach, konferencjach i działaniach społecznych. Swoją wiedzą i pasją dzieli się bezinteresownie. Jest ceniona za profesjonalizm, rzetelność i konsekwencję w każdej sferze podejmowanych działań. Cieszy się uznaniem w środowisku nauczycieli, historyków, działaczy kultury, a także społeczności lokalnej za podnoszenie poziomu wiedzy o historii i kulturze wśród mieszkańców ziemi pszczyńskiej oraz osób zainteresowanych naszym regionem. Chętnie wspiera pojawiające się inicjatywy, służy swoją wiedzą, doświadczeniem i czasem, czego przykładem może być uczestnictwo w licznych radach m.in.: Radzie Programowej Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest aktywnym członkiem „Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej”.

 

Tekst i foto: Powiat Pszczyna