Dzisiaj jest: Czwartek, 19-07-2018 Imieniny: Wincentego, Wodzislawa, Marcina

Zaproszenie do udziału w XIX Regionalnym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O TORT BABY JAGI”

Magdalena Kret , 17 marca 2016

Gminny Ośrodek Kultury oraz Zespół Oświaty i Wychowania zapraszają do udziału w XIX Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O TORT BABY JAGI” Miedźna` 2016. Przegląd teatrów odbędzie się w Domu Kultury w Woli od 13 do 14 kwietnia 2016r.

CEL PRZEGLĄDU:

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły teatralne skupiające dzieci i młodzież, działające w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, placówkach kultury i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną, mające w repertuarze przedstawienia dramatyczne, komediowe, teatru poezji, kabaretowe (żywego planu i lalkowe).

Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut !

KRYTERIA OCENY, KATEGORIE:     

Jury będzie oceniać zespoły w następujących kategoriach:

NAGRODY:

Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w Przeglądzie.
Jury Przeglądu w wyniku oceny prezentowanych zespołów przyzna dyplomy i nagrody finansowe dla najlepszych zespołów.
Grand Prix Przeglądu stanowi Tort Baby Jagi, którym laureat jest zobowiązany poczęstować wszystkich uczestników przeglądu.

TERMIN ZGŁOSZENIA:

Warunkiem kwalifikacji jest przesłanie (pocztą lub osobiście) czytelnie i dokładnie wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz wypełnionej i podpisanej listy uczestników w terminie do dnia 8 kwietnia 2016r.

Zgłoszenia zespołów prosimy przesłać na adres Biura Organizacyjnego: Gminny Ośrodek Kultury, 43-225 Wola , ul. Pszczyńska 110 tel. /32/ 211-83-91, /32/ 448-92-53, kom. 512-237-423.

WARUNKI TECHNICZNE:

ZASADY ORGANIZACYJNE:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIX Regionalnym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi” Miedźna 2016′.

KARTA ZGŁOSZENIA