Dzisiaj jest: Wtorek, 16-07-2019 Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Kilka słów na temat zmian w dopłatach do materiału siewnego

Magdalena Kret , 21 stycznia 2016

Od dnia 15 stycznia do 25 czerwca 2016r. możemy składać wnioski o dopłatę do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Nastąpiło jednak kilka zmian dotyczących uzyskania tej dopłaty.

Najważniejszą zmianą jest to, że w momencie składania wniosku nie będziemy znać stawki dopłaty do hektara. W myśl art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych na których wysiano lub wysadzono kwalifikowany materiał siewny będą określane corocznie do dnia 30 września w drodze Rozporządzenia. Wysokość stawek będzie wyliczona z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do OT ARR oraz środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku. Agencja będzie wydawać decyzje o przyznaniu pieniędzy producentowi w terminie 60 dni od ogłoszenia stawek dopłat, natomiast przyznaną producentowi kwotę dopłaty Agencja Rynku Rolnego będzie wypłacać w terminie 30 dni od wydania decyzji. Drugą istotną zmianą jest możliwość sporządzania mieszanek do których jest dopłata wyłącznie ze składników kwalifikowanych, tj. posiadających kategorię elitarny lub kwalifikowany. Jeżeli w składzie mieszanki zbożowej lub pastewnej będą zakupione nasiona kwalifikowane i nasiona własne niekwalifikowane, żaden ze składników tej mieszanki nie będzie objęty dopłatą. Będzie można sporządzać mieszanki we własnym zakresie, ale tylko z nasion kwalifikowanych. Producent do takiego wniosku dołącza załącznik dotyczący składu tej mieszanki. O dopłatę producent rolny może się starać za materiał kwalifikowany wysiany jesienią 2015 roku oraz wysiany lub wysadzony wiosną 2016 roku. Przypominamy również że łączna kwota pomocy de minimis na gospodarstwo nie może przekroczyć 15 000 euro, dlatego też, aby poprawnie wypełnić wniosek należy posiadać decyzje o przyznaniu takiej pomocy z lat: 2014, 2015 oraz 2016 (np. dopłata do wapna nawozowego, dopłata do materiału siewnego, itp. )

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pszczynie ul. Kopernika 14, tel. /32/ 210 33 28.

Źródło: www.arr.gov.pl

Iwona Wróbel – Olszak
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie