Dzisiaj jest: Sobota, 20-07-2019 Imieniny: Czeslawa, Hieronima, Malgorzaty

Świadczenie rodzicielskie 1000 zł

Magdalena Kret , 11 stycznia 2016

Od 1 stycznia 2016r. można składać wnioski na nowe świadczenie rodzinne tak zwane świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie porodu).

Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli, przy ul. Poprzecznej 1; tel. /32/211 82 51, /32/449 13 36, /32/448 70 90 lub 504 045 232

GOPS