Dzisiaj jest: Niedziela, 18-08-2019 Imieniny: Ilony, Bronislawa, Heleny

Rada Gminy Miedźna przyjęła budżet na 2016 rok

Magdalena Kret , 30 grudnia 2015

We wtorek, 29 grudnia 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Miedźna. Najważniejszym punktem porządku obrad sesji było uchwalenie Budżetu Gminy Miedźna na 2016 rok.

Budżet gminy został przyjęty przez radnych większością głosów: przy 14 głosach „za” i  1 głosie „wstrzymującym się”.

Wcześniej z propozycjami budżetowymi zapoznani zostali członkowie poszczególnych komisji rady gminy. Pozytywną opinię, bez uwag, w sprawie projektu budżetu wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, która stwierdziła, że projekt budżetu na 2016 rok jest opracowany zgodnie z obowiązującym prawem.

Dochody  gminy  zaplanowano  na  poziomie 49 991 370,71  złotych.  Wydatki  wyniosą  49 580 268,38 zł. Przychody zaplanowano na poziomie 1 469 349,67 złotych, natomiast rozchody na poziomie 1 880 452,00 złotych.