Dzisiaj jest: Wtorek, 16-07-2019 Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Zaproszenie na obrady XVIII sesji Rady Gminy Miedźna

Magdalena Kret , 14 grudnia 2015

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XVIII sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015r. /wtorek/ o godz. 14:00  w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Uchwalenie Budżetu Gminy Miedźna na 2016 rok”.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 29 grudnia 2015r.:

1. Otwarcie XVIII sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2. Ustalenie porządku obrad XVIII sesji
3. Przyjęcie protokołu z sesji XVII z dnia 4 grudnia 2015r.
4. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Miedźna na rok 2016
7.Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów do przedłożonego projektu budżetu gminy na rok 2016
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów  Rady Gminy Miedźna
9.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem
10. Dyskusja nad projektem budżetu
11. Omówienie i podjęcie uchwał:

12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad XVIII sesji