Dzisiaj jest: Wtorek, 16-07-2019 Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Magdalena Kret , 9 listopada 2015

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, że obecnie prowadzi nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy na tworzenie stanowiska pracy i zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

O refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą ubiegać się:

Powiatowy Urząd Pracy refunduje koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Otrzymane środki można przeznaczyć w szczególności na: zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Szczegółowe informacje można uznać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie w pokoju nr 21 na II piętrze Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie oraz pod numerem telefonu /32/ 210 27 37.

Druki stosownych wniosków oraz Regulamin przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie są dostępne na stronie internetowej: pszczyna.praca.gov.pl w zakładce „dokumenty do pobrania”.

PUP Pszczyna